857 184
inzerátov
Pridať inzerát

Slovenská gramatika a pravopis

   Obsah fóra Auto-moto fórum Témy týkajúce sa Autobazar.EU
Zamknuté Nová téma
Autor Správa
cicmanec
Legenda - Ford T (1122)
Založený: 15 október 2008
Príspevky: 26617
Nabehané: 3 mes 24 dní 18 hod
Predmet: Slovenská gramatika a pravopis PríspevokZaslal: 08.09.2009 14:37   
Gramatický prejav patrí k základným prejavom inteligencie človeka, nech si vraví kto chce čo chce a pravopis je vizitka prispievajúceho.
Stačí si prečítať pár tém a človek hneď zistí, že u niektorých od štvrtej triedy základnej školy uplynul už nejaký ten čas, niektorí zjavne pravopis neovládali nikdy.
Jednoducho pravopis je na fóre (nielen tomto) OTRASNÝ a tak na začiatku šk. roka nezaškodí trocha preopakovania.

________________________________________________________________________________________________

1.

Takzvané vybrané slová sú tie slová domáceho pôvodu v slovenčine, v ktorých sa po obojakých spoluhláskach (čiže po b, m, p, r, s, v, z) píše „y“ a nie „i“.

kód:

B
by, aby, byť (som, si), bystrý Bystrica, Bytča, byť, nábytok, bydlisko, bývať, príbytok, dobytok, obyčaj, kobyla, býk

Odvodené slová
by      aby, žeby, čožeby, keby, akoby
býk     býček, býčí, býkovec
bylina  bylinný, bylinár, byľ, bylinožravec
bystrý  bystrina, Bystrica, bystrosť, zbystriť
Bytča    bytčiansky
byť      bytie, blahobyt, živobytie, bývať, bývalý, starobylý, obydlie, obyvateľ, byt,   
         bytná, zbytočný, neodbytný (čo nejde na odbyt), dobyť
byvol   byvolí
obyčaj   obyčajný, neobyčajne

P
pýcha, pýtať sa (si), pýr (červeň), kopyto, prepych, pysk, pykať

Odvodené slová
pýcha  pyšný, prepych, pýšiť sa
pýr    zapýriť sa
pysk   pyskatý, pyštek
pýtať sa  spýtať sa, dopýtať sa, dopyt, opýtať sa, vypýtať sa

M
my, mykať (sa), mýliť sa, myslieť, myseľ, umývať (sa), mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať

Odvodené slová
mykať     myknúť, odomykať, zamykať
mýliť sa  omyl, pomýliť sa
myslieť   myseľ, myšlienka, zlomyseľný, zlomyseľný, zmýšľať, rozmýšľať, premýšľať, zmysel, priemysel, úmysel, nezmysel
myš       myší, myška
mýto      mýtnik
myť       vymyť, umyť, mydlo, umývadlo, umyváreň, mydlina, mytie, Myjava
hmyz      hmyzožravec
šmyk       priesmyk, šmýkať
šmyk       šmýkať, šmykľavý
žmýkať      vyžmýkať

R
ryba, rýchly, ryť, rýpať, hrýzť, kryť, koryto, korytnačka, strýc, ryčať, ryža, bryndza

Odvodené slová
ryba    rybník, rybárčiť, rybačka, Rybiny
ryk     ryčať
rýdzi   rýdzik, rýdzosť
ryha    ryhovať
rýchly  rýchlik, zrýchliť, urýchliť, zrýchľovať, urýchliť
rýpať   rypnúť, rypák, rozrýpať
rysavý  ryšavý
rys     rysovať, narysovať, obrys, pôdorys
ryť (zem) vyryť, rozryť, rydlo, rýľ, rýľovať
brýzgať nebrýzgať
hrýzť   vyhrýzť, nahrýzť, vyhrýzať, hryzovisko
koryto  korytnačka, Korytnica
kryť    ukryť, skryť, zakryť, krytina, prikrývka, pokrývač, úkryt, zákryt
strýc   strýčko
trysk   vytrysknúť
trýzniť trýzeň, tryzna
ryža     ryžovisko, ryžovať
bryndza bryndziar, bryndziarsky, bryndzovník

S
syn, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, sýkorka, sychravý

Odvodené slová
syčať     zasyčať, sykať, sykavka, sykanie, sykavý
syn      synček, synovský, zlosyn
sypať (sa)   sypký, násyp, dosýpať, zásyp, presýpať, výsyp
syr      syrový, syrovník
sýty     sýtiť, dosýtiť /sa/, nasýtiť /sa/, nenásytný, sýtosť
vysychať usychať, zasychať

V
vysoký, zvyk, vy, výr, výskať, vyť, vy -predpona

Odvodené slová
vy -predpona  vyhodiť, vyvrátiť, výber, výklad
vy - zámeno   vykať, vykanie
výskať        výskot
vysoký        vyšší, vyše, povyše, výška, zvyšný, vysočina, vysokoškolák
vyť - pes     zavýjať
zvyk          zvykať (si), navykať, zvyknúť, odvyknúť, privyknúť

Z
jazyk ,nazývať, ozývať sa, prezývať, pozývať, vyzývať

Odvodené slová
jazyk   jazyčník, jazykový
nazývať ozývať sa, prezývať, vyzývať, vzývať


Výnimky po L
lyko, lykožrút, lykovec, lysý, lysina, lyska, Lysá, lysec, lýtko, lýtkový, lyžica, lyžičiar, lyžička, mlyn, mlynár, mlynček, mlynárik, mlynica, plyn, plynáreň, plynový, plynár, plynárenský, plynný, plytký, plytčina, slýchať, nedoslýchavý, neslýchaný, lyže, lyžovať, lyžovačka, lyžiarsky, lyžiar, plyš, plyšový, blýskať sa, blyskáč (lúčna bylina so žltými kvetmi), blýskavica, blysnúť (sa), blyšťať sa, vzlykať, lýra, lyrika, lyrický, lýceum, oplývať, plynúť, plytký, plytčina, splývať, vplyv, vplývať, zlyhať, zlyhávať


2.
Skloňovanie podstatných mien:
-podstatné mená skloňujeme podľa 6 pádov, pre zistenie, o ktorý pád ide, používame pomocné (pádové) otázky
kód:

1. pád Nominatív    kto? čo?
2. pád Genitív      koho? čoho?
3. pád Datív        komu? čomu?
4. pád Akuzatív     koho? čo? (vidím)
6. pád Lokál        o kom? o čom?
7. pád Inštrumentál     s kým? čím?


1. mužský rod:
vzor: chlap hrdina
číslo:        jednotné  množné    jednotné množné
Nominatív    chlap    chlapi    hrdina   hrdinovia
Genitív      chlapa   chlapov   hrdinu   hrdinov
Datív        chlapovi chlapom   hrdinovi hrdinom
Akuzatív     chlapa   chlapov   hrdinu   hrdinov
Lokál        chlapovi chlapoch  hrdinovi hrdinoch
Inštrumentál     chlapom  chlapmi   hrdinom  hrdinami

vzor: dub stroj
číslo:      jednotné množné jednotné množné
Nominatív    dub   duby    stroj   stroje
Genitív      duba  dubov   stroja  strojov
Datív        dubu  dubom   stroju  strojom
Akuzatív     dub   duby    stroj   stroje
Lokál        dube  duboch  stroji  strojoch
Inštrumentál     dubom dubmi   strojom strojmi

2. ženský rod:
vzor: žena ulica
číslo:      jednotné množné jednotné množné
Nominatív    žena  ženy    ulica  ulice
Genitív      ženy  žien    ulice  ulíc
Datív        žene  ženám   ulici  uliciam
Akuzatív     ženu  ženy    ulicu  ulice
Lokál        žene  ženách  ulici  uliciach
Inštrumentál     ženou ženami  ulicou ulicami

vzor: dlaň kosť
číslo:       jednotné  množné jednotné množné
Nominatív    dlaň   dlane     kosť   kosti
Genitív      dlane  dlaní     kosti  kostí
Datív        dlani  dlaniam   kosti  kostiam
Akuzatív     dlaň   dlane     kosť   kosti
Lokál        dlani  dlaniach  kosti  kostiach
Inštrumentál     dlaňou dlaňami   kosťou kosťami

3. stredný rod:
vzor: mesto srdce
číslo:       jednotné množné jednotné množné
Nominatív    mesto  mestá    srdce  srdcia
Genitív      mesta  miest    srdca  sŕdc
Datív        mestu  mestám   srdcu  srdciam
Akuzatív     mesto  mestá    srdce  srdcia
Lokál        meste  mestách  srdci  srdciach
Inštrumentál     mestom mestami  srdcom srdcami

vzor: vysvedčenie dievča
číslo:         jednotné    množné         jednotné  množné
Nominatív    vysvedčenie vysvedčenia    dievča    dievčatá /-ence
Genitív      vysvedčenia vysvedčení     dievčaťa  dievčat /-eniec
Datív        vysvedčeniu vysvedčeniam   dievčaťu  dievčatám /-encom
Akuzatív     vysvedčenie vysvedčenia    dievča    dievčatá /-ence
Lokál        vysvedčení  vysvedčeniach  dievčati  dievčatách /-encoch
Inštrumentál     vysvedčením vysvedčeniami  dievčaťom dievčatami /-encami


Tu by som rád upozornil hlavne na toto:

2.1. skloňovanie v 3. páde mužského rodu (koho/čoho) - mužov a v 7. páde ženského rodu (s kým/ s čím) - ženou

2.2. Z koho/čoho (z dreva) a S kým/čím (s benzínovým motorom)

2.3. Prvý pád množného čísla (muž. rod) - mäkká koncovka:
mnohí ľudia, ktorí vodiči, takí diskutujúci

2.4. "Y" a vzory podstatných mien
dub
N a A pl. -y
(stromy, domy, zuby, schody, dvory, hotely)

POZOR! L sg. môže byť (okrem -e) prípona -i (na tanieri, v hoteli)
žena
G sg., N a A pl. -y
(matky, tety, sestry, od zimy, od Evy, od Zuzy)

POZOR! Cudzie podst.m. ženského rodu, ktoré sú zakončené na -ea, -oa, -ua majú v D a L sg. príponu -i a v G pl. -í (napr. N Andrea, D Andrei, L o Andrei, G pl. Andreí)

V iných vzoroch podstatných mien sa ypsilon nevyskytuje!

POZOR NA CHYBY! VZORY CHLAP, DLAŇ, KOSŤ, VYSVEDČENIE, SRDCE MAJÚ VŽDY i/í. (chlapi, inžinieri, na osi, husi, na svedomí, v kroví, pri mori)
________________________________________________________________________________________________

3.

Ďalej by som rád upozornil na rozdiel vo význame slov rad a rada, odporučiť a doporučiť.

rad1 -u m.
1. viac jednotlivcov alebo vecí usporiadaných v 1 línii za sebou alebo vedľa seba: rad cvičencov, ľudí, domov; sedieť v druhom rade; obranný, útočný rad

2. skupina jednotlivcov alebo vecí spojených spoločnými záujmami, vlastnosťami alebo tvoriacich isté spoločenstvo: patriť do radov bojovníkov za zákaz jadrových zbraní; robotnícke rady sa upevnili; chem. skupina zlúčenín s podobným usporiadaním atómovej väzby alebo odvodených od spoločnej základnej látky: uránový rad; mat. aritmetický, geometrický rad

3. neurčitý, obyčajne väčší počet niečoho, množstvo: rad rokov; celý rad otázok

4. poradie podľa časového alebo príčinného sledu, podľa hodnoty ap.: byť na rade; kedy príde rad na mňa? vývinový rad

l v prvom rade príslov. výraz kniž. najprv, najskôr, predovšetkým: v prvom rade treba zistiť...; rad (za) radom postupne; kniž. opustil naše rady zomrel

rad2 -u m.

vyššie (št.) vyznamenanie: Rad bieleho kríža I. triedy, R. Cyrila a Metoda; udeliť niekomu rad

rada -y rád ž.

1. návod na konanie, poučenie, odporúčanie: priateľská, otcovská, praktická rada; požiadať niekoho o radu

2. rozhovor, pri ktorom niekto niekomu radí alebo sa radia viacerí: ísť na radu k priateľke

3. skupina osôb ako poradný alebo riadiaci orgán istej inštitúcie, organizácie: redakčná rada časopisu; vedecká rada fakulty; Národná rada Slovenskej republiky ústavodarný a zákonodarný orgán SR; Rada ministrov Poľskej republiky vláda; Rada vzájomnej hospodárskej pomoci v minulosti organizácia pre hospodársku spoluprácu socialistických krajín; Rada bezpečnosti vedúci orgán OSN

o dať radu poradiť; dávať rady radiť

Takže nie postaviť sa do rady, BMW rady 5, ale postaviť sa do radu, BMW radu 5

odporučiť dok.

1. navrhnúť, poradiť: odporučili mu ostať, aby ostal; odporučiť knihu na vydanie; dostať odporučenie

2. zastaráv. odovzdať do pozornosti, na starosť, zveriť niekomu: odporučila im svoje deti; odporučiť sa do ochrany niekoho;

nedok. odporúčať -a

// odporučiť sa rozlúčiť sa (pozdravom), odobrať sa: odporučil sa a šiel;

nedok. odporúčať sa

Takže doporučiť môžete akurát tak list, ak ale dávate radu, tak odporúčate!

________________________________________________________________________________________________

4.

V slovenčine slovesá v minulom čase v množnom čísle sa končia kocovkou -li bez ohľadu na rod! (na rozdiel od češtiny), teda boli, robili, čítali, písali a nie boly, robily...
________________________________________________________________________________________________

5.

rozumiem niečomu, nechápem niečo

takže rozumiem tomu, nechápem to a nie
nechápem tomu, nepochopil som otázke
________________________________________________________________________________________________

6.

Vykáme SLOVESOM a nie zámenom, takže pani, čo ste robili a nie čo ste robila!

Už naši dedovia sa učili, že:

Pane, kde ste bol,
tak vyká iba vôl.
Pane, kde ste boli,
vyká žiak zo slovenskej školy.

________________________________________________________________________________________________

7.

holt >> inu, zkrátka a dobře
hold >> okázalý projev pocty nebo úcty; výkupné, vynucený poplatek ve válce

________________________________________________________________________________________________

8.
Na záver ešte pár pikošiek, ktoré sa v diskusii vyskytli a ich autori by si mali bezpodmienečne zopakovať prvé 3-4 ročníky základnej školy!

hamba
vyraztiež (z toho)
interijér
meké
vyšie
céra
povecme
snich
doklat
nikdo

a pár cudzích slov (tiež zle):

syntetyka
sistem
aktyvny
alternatýva

Slová cudzieho pôvodu sa budete musieť naučiť naspamäť, pretože v niektorých sa píše i a v niektorých y...

________________________________________________________________________________________________

A ešte jedna vec nesúvisiaca s pravopisom:

NEPÍŠTE VŠETKO VEĽKÝMI PÍSMENAMI (so zapnutým CapsLockom) - strašne zle sa to číta!!!

.
A úplne nakoniec - indiánske dohovoril som sa píše HOWGH. Hawk je jastrab...
Táto téma je zamknutá, nemôžete tu pridávať odpovede ani upravovať svoje príspevky!
Zamknuté Nová téma

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:   
Prejdi na:  
Obsah fóra Auto-moto fórum Témy týkajúce sa Autobazar.EU